FOTO: Courtesy Library of Congress

”Injustice anywhere
is a threat to justice
everywhere.”

– Dr. Martin Luther King

Start

Kostnadsfri juridisk hjälp vid ansökan om resning i brottmål.

Oskyldighetsprojektet är en partipolitiskt obunden och ideell organisation vars vision är att värna grundläggande rättsstatliga principer genom att tillhandahålla kostnadsfri juridisk hjälp vid ansökan om resning i brottmål. Projektet är organiserat som en s.k. ”law clinic”, där juriststudenter arbetar tillsammans med, och under handledning av, seniora jurister verksamma vid såväl advokatbyrå som akademi.

Jag behöver resningshjälp
Foto: Nicklas Thegerström, DN

Juriststudenter med handledning av seniora jurister.

Ansvarig för Oskyldighetsprojektet är Björn Hurtig (advokat vid Hurtig & Partners). Projektet är organiserat som en s.k. ”law clinic”, där juriststudenter arbetar tillsammans med, och under handledning av, seniora jurister verksamma vid såväl advokatbyrå som akademi. Inom ramen för projektet samarbetar Hurtig & Partners, forskare verksamma vid Juridiska institutionens straff- och processrättsliga miljöer samt Juridiska föreningen i Göteborg. Allt arbete i projektet sker ideellt och all hjälp tillhandahålls utan kostnad.

Läs mer om projektet

Vill du engagera dig? Vi har lediga platser kvar att fylla.

Oskyldighetsprojektet är organiserat som en ”law clinic” och vi välkomnar därför engagemang såväl från praktiskt verksamma jurister som från juriststudenter. Initialt arbetar projektet med ett resningsärende åt gången. För detta ändamål tillsätter vi en projektgrupp som består av 10 studenter samt en projektledning bestående av seniora jurister.

Jag vill engagera mig

Vid tvivel till förmån för den tilltalade, ”hellre fria än fälla”

I USA har organisationen ”The Innocence Project” under flera decennier arbetat ideellt med att granska fällande domar i brottmål och, i förekommande fall, driva resningsärenden åt mindre bemedlade. Någon motsvarande organisation har inte funnits i Sverige. Detta tomrum har i praktiken medfört att endast den som antingen har mycket eget kapital eller turen att hitta en advokat/journalist som kunnat lägga många arbetstimmar pro bono, har kunnat få sin fällande dom granskad på ett effektivt sätt.

Bakgrunden till projektet